Lalmy Care Privacybeleid

 

Wanneer een klant ontzorgt wil worden dienen er een aantal zaken vastgelegd te worden in een juridisch document. Daarom zijn wij altijd erg zorgvuldig in onze werkwijze met het gebruik van persoonlijke gegevens van klanten, maar ook van potentiële klanten. Wij bewaren deze gegevens veilig en dragen er zorg voor. Hier leggen wij graag uit wat wij met de gegevens doen en waarom we dit nodig hebben. Wanneer er vragen of opmerkingen zijn na het lezen van ons privacybeleid neem dan gerust contact op met https://www.lalmycare.com/contact.

 

De op de website beschikbare versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

De volgende punten worden in deze verklaring omschreven:

 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 • Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
 • Welke gegevens verwerken wij van u?
 • Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 • Met wie worden uw gegevens gedeeld?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van onze zakelijke verkooppartners?
 • Waar slaan wij uw gegevens op?
 • Hoe worden uw gegevens beveiligd?
 • Hoe gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken?
 • Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
 • Welke rechten kun u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Lalmy Care, gevestigd aan de Stadionplein 227, 1076 CK Amsterdam is verantwoordelijk voor het verwerken van de gegevens zoals is beschreven in dit privacybeleid.

 

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing voor verschillende handelingen. Voor de persoonsgegevens die Lalmy Care verwerkt van iedereen die eens contact heeft (gehad) met Lalmy Care, via de website, e-mail, telefonisch of via een bezoek bij (potentiële) klanten en zakelijke contactpersonen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Hierbij kan gedacht worden aan uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of kentekenbewijs zijn persoonsgegevens.

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met Lalmy Care, zoals (potentiële) klanten en zakelijke contactpersonen.

 

Wij krijgen de gegevens direct van u wanneer u zich bij ons aanmeldt voor de nieuwsbrief, het formulier invult voor vacatures of contact zoekt met iemand van het Lalmy Care team.

 

Welke gegevens verwerken wij van u?

Lalmy Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u direct of indirect contact heeft opgenomen. Wanneer u gebruik maakt van onze ontzorgende diensten verwerken wij meer gegevens van u. Deze gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten om onze werkzaamheden uit te voeren.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam van gezinsleden  

- Adresgegevens

- Telefoonnummers

- E-mailadressen

- Bankrekeningnummer

- Geboortedata

- Naam van de woning

 

Met uitzondering:

- Autopapieren/ bootpapieren (wanneer er behoefte is naar het ontzorgen voor het onderhoud (APK) of de verzekering)

- Paspoort/ID (wanneer er behoefte is dat wij vliegtickets boeken, het ophalen van post het reserveren van een huurauto etc)

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Lalmy Care verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van betalingen en voor het opstellen van de overeenkomst

- Wanneer u de voorkeur hebt om onze nieuwsbrief te ontvangen

- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u (af) te leveren

 

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Lalmy Care bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • CV’s en motivatiebrieven: Bij een afwijzing worden alle documenten na 4 weken verwijderd. Ook de e-mails waarin deze gegevens staan. Tenzij er afspraken gemaakt zijn waarbij het e-mailadres en/of telefoonnummer bewaard mogen worden om in de toekomst nog contact op te nemen.
 • Klantgegevens: Wanneer een klant de diensten van Lalmy Care opzegt worden alle gegevens en documenten binnen 4 weken verwijderd. Tenzij er afspraken gemaakt zijn waarbij het e-mailadres en/of telefoonnummer bewaard mogen worden om in de toekomst nog contact op te nemen. Of wanneer er sprake is van wettelijke termijnen waar wij ons aan moeten houden, zoals bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving of Archiefwet etc.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

In onze werkwijze zijn wij nauwkeurig met het delen van gegevens. Lalmy Care verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor onze werkzaamheden om u te ontzorgen. Denk hierbij aan het delen van uw adres zodat monteur/schoonmaker/tuinman etc. weten waar zij hun handelingen moeten uitvoeren. 

 

Het kan ook zijn dat wij voor u goederen moeten bestellen, een afspraak moeten maken bij de garage voor uw auto (‘s), dan worden alleen de benodigde gegevens gedeeld om dit te kunnen uitvoeren.

 

Waar slaan wij uw gegevens op?

Lalmy Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Door het gebruik van een extra toegangscontrole zoals 2FA zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. Geven we uw gegevens aan iemand anders, zoals uw adres aan een monteur? Dan eisen we dat diegene net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als wij. Wanneer u toch het idee hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het volgende e-mailadres: Home@LalmyCare.com.

 

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gefocust op kinderen. Daarnaast kunnen personen onder de 18 alleen een overeenkomst sluiten met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een ouder.

 

Hoe gaan wij om met cookies of vergelijkbare technieken?

Lalmy Care gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies over het gebruik van onze website. Deze gegevens maken geen inbreuk op uw privacy want het gaat om geanonimiseerde data. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Welke rechten kun u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

 1. Recht op informatie

U hebt het recht op een duidelijke en transparante uitleg over hoe Lalmy Care met uw persoonsgegevens omgaat en welke rechten u in die verhouding kan uitoefenen. Daarom staat er in het privacybeleid omschreven welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij daarmee omgaan.

 

 1. Recht op inzage

Daarnaast heeft u het recht om te allen tijde inzage bij Lalmy Care te vragen in de gegevens die wij over u bewaard hebben. Aanvragen zullen wij verwerken binnen uiterlijk 30 werkdagen.

 

 1. Recht op rectificatie en aanvulling

Wanneer uw persoonsgegevens onjuist, verouderd en/of als informatie onvolledig is, heeft u het recht om dit te laten corrigeren.

 

 1. Recht op beperking van de verwerking

Wanneer de voorkeur is om de verwerking van uw gegevens te beperken dan heeft u het recht om dit te verzoeken.

 

 1. Recht op vergetelheid

Wanneer u wil dat wij alle gegevens die wij van u hebben verwijderen, dan heeft u hier het recht op. De herleidbare gegevens zullen wij dan verwijderen, behalve de gegevens die wij op basis van de wet mogen of moeten bewaren.

 

 1. Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om uw gegevens die u aan ons hebt gegeven te ontvangen in een leesbaar formaat. Dit kunt u dan bewaren in een eigen database of van een andere partij.

 

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen onze gegevensverwerking

Wanneer u het niet eens bent met de manier hoe wij met uw gegevens omgaan, dan hebt u het recht om hierover een klacht in te dienen, dit lossen wij het liefst zelf met u op. Neem dan contact op met Home@LalmyCare.com. Het recht bestaat ook om uw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Vragen?

Wanneer er toch nog vragen zijn over hoe Lalmy Care met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op met https://www.lalmycare.com/contact.

We helpen u natuurlijk graag, daar ligt onze kracht…